תכנון מחיצות אקוסטיות ועיצוב דלתות הזכוכית בהתאמה למיקצבים והחלוקות של המחיצות בשילוב תאורה סמויה בקירות