Offices | משרדים

מרחב טיפולי למאמנת אישית
מרחב טיפולי למאמנת אישית

משרד ביתי למאמנת אישית
משרד ביתי למאמנת אישית

DVIROTEM_036
DVIROTEM_036

מרחב טיפולי למאמנת אישית
מרחב טיפולי למאמנת אישית

1/9

משרדים ביתיים

המשרדים הביתיים הופכים יותר ויותר לאופציה מועדפת על רבים המעוניינים לשלב את סביבת העבודה שלהם בביתם במסגרת עבודת השוטפת.
אין ספק כי עיצוב סביבת עבודה התואמת את אופי המשתמש, מרגיעה או דינאמית, מהנה, מעוררת השראה ופונקציונליות תביא לתפוקות גבוהות ויצירתיות מחשבתית ולהישגים.
בקטגוריה זו מוצגות מעט דוגמאות למשרדים ביתיים, שולחנות עבודה שהם תוצר של טביעת עין בלתי שגרתית עם פתרונות עיצוב פונקציונלי.