Offices | משרדים

Liat Dvir Rotem 2021-1
Liat Dvir Rotem 2021-1

Liat Dvir Rotem 2021
Liat Dvir Rotem 2021

DVIROTEM_037
DVIROTEM_037

Liat Dvir Rotem 2021-1
Liat Dvir Rotem 2021-1

1/7

משרדים ביתיים

המשרדים הביתיים הופכים יותר ויותר לאופציה מועדפת על רבים המעוניינים לשלב את סביבת העבודה שלהם בביתם במסגרת עבודת השוטפת.
אין ספק כי עיצוב סביבת עבודה התואמת את אופי המשתמש, מרגיעה או דינאמית, מהנה, מעוררת השראה ופונקציונליות תביא לתפוקות גבוהות ויצירתיות מחשבתית ולהישגים.
בקטגוריה זו מוצגות מעט דוגמאות למשרדים ביתיים, שולחנות עבודה שהם תוצר של טביעת עין בלתי שגרתית עם פתרונות עיצוב פונקציונלי.